TRZEŚCIANKA I
województwo podlaskie, powiat hajnowski(fot. Małgorzata Ryciak - 2001)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)

Położenie. Wieś w gm. Narew, ok. 25 km na pn. – zach. od Hajnówki.

Historia. Cerkiew prawosławna p.w. Świętego Michała Archanioła z lat 1864 – 1867. Remontowana w latach 2014 – 15.

Budowa i wyposażenie. Drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej. Trójdzielna. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte prostokątnie z dwoma bocznymi przybudówkami. Wieża od frontu z kruchtą w przyziemiu. Zwieńczona wieżyczką z dachem namiotowym i kopułką. Wejścia osłonięte daszkami wspartymi na dwóch słupach. Dach nad nawą jednokalenicowy z kopułą ośmioboczną w części centralnej. Zwieńczoną wieżyczka z cebulastym hełmem. Wszystkie dachy kryte blachą. Wewnątrz zachowany ikonostas. Ogrodzenie z kamieni polnych z 1884 r.

Także warto zobaczyć. Cerkiew cmentarną drewnianą z p. XIX w.

Literatura.

Strona główna