WALISZEWO
województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński(fot. Marcin Szukała - 2008)


(fot. Marcin Szukała - 2008)


(fot. Marcin Szukała - 2008)


(fot. Brygida Kicińska - 2013)


(fot. Marcin Szukała - 2008)

Położenie. Wieś w gm. Kłecko, ok. 15 km na zach. od Gniezna.

Historia. Kościół p.w. Świętej Katarzyny z 1759 r. Zbudowany z fundacji Ludwika Riaucour kanonika gnieźnieńskiego. Restaurowany w 1873 r. Odnowienie wnętrz w 1971 r.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Kruchta z boku nawy. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną daszkiem ostrosłupowym z gontem i krzyżem. Wewnątrz strop płaski wspólny dla nawy i prezbiterium. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Belka tęczowa z datą budowy kościoła „1759” i gotycką Grupą Ukrzyżowania z 1 poł. XV w. z poprzedniego kościoła. Ołtarz główny i jeden boczny późnobarokowe z ok. 1760 r. Drugi boczny z 1 poł. XVII w. z ornamentem renesansowym. Rokokowa ambona i chrzcielnica podtrzymywana przez anioła z 2 poł. XVIII w. Pod kościołem znajduje się krypta z prochami Eleonory Zawackiej z 1811 r. Dzwonnica konstrukcji metalowej z 1927 r. Kryta dwuspadowym daszkiem gontowym. Obok dorodna lipa drobnolistna o obw. 340 cm – pomnik przyrody.

Także warto zobaczyć. Ostrów Lednicki z grodem pierwszych Piastów i skansen w Dziekanowicach.

Literatura. [1][2][6][13]

Strona główna