WALÓWKA
Białoruś, obwód grodzieński, rejon Nowogródek(fot. Adam Rączkowski - 2005)

Położenie. Wieś ok. 100 km na wsch. od Grodna.

Historia. Cerkiew prawosławna p.w. Świętego Piotra i Pawła z 1685 r. Pierwotnie kościół katolicki p.w. Świętej Trójcy. Fundacji Stefana Kuracja wojewody brzeskiego. W 1835 r. kościół zamieniono na cerkiew. Przebudowana w latach 40 XIX w. – rozebranie górnych kondygnacji bocznych wież. Remontowana z dobudową dzwonnicy w latach 30 XX w.

Budowa i wyposażenie. Cerkiew (kościół) drewniana. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Fasada z dolnymi kondygnacjami wież po bokach. Dach jednokalenicowy, kryty gontem z wieżyczką. Krytą baniastym hełmem. Dzwonnica drewniana, trójkondygnacyjna z lat 30 XX w., połączona łącznikiem z korpusem głównym. Kryta daszkiem namiotowym.

Także warto zobaczyć.

Literatura. [20]

Strona główna