WĘGLEWO
województwo wielkopolskie, powiat poznański(fot. Marcin Szukała - 2000)


(fot. Marcin Szukała - 2008)


(fot. Marcin Szukała - 2008)


(fot. Marcin Szukała - 2008)


(fot. Marcin Szukała - 2008)


(fot. Marcin Szukała - 2008)


(fot. Marcin Szukała - 2008)


(fot. Piotr Kiciński - 2010)


(fot. Piotr Kiciński - 2010)


(fot. Piotr Kiciński - 2014)


(fot. Marcin Szukała - 2008)


(fot. Piotr Kiciński - 2014)

Położenie. Wieś w gm. Pobiedziska, ok. 40 km na pn. – wsch. od Poznania.

Historia. Kościół p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej z 1818 r. Budowa fundowana przez Skarb Królewski i parafian. Restaurowany w 1854 r. Wieżyczkę na dachu dostawiono w 1901 r. Odnowiony w 1960 i 1980 r. Restaurowany w 1996 r. – zamiana pokrycia dachowego z eternitu na gont. W dniu 24 maja każdego roku odbywa się pielgrzymka z obrazem NMP ze wsi do Dziekanowic.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji sumikowo – łątkowej. Orientowany. Prezbiterium mniejsze od nawy, trójbocznie zamknięte z przylegającą z boku zakrystią. Kruchta od frontu nawy. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z ośmioboczną wieżyczką blaszaną na sygnaturkę. Zwieńczoną hełmem z latarnią. Wewnątrz strop belkowy, wspólny dla nawy i prezbiterium. Mały chór muzyczny, wsparty na dwóch słupach drewnianych o prostej linii parapetu. Podłoga z desek. Profilowana belka tęczowa z gotyckim krucyfiksem z ok. 1380 – 90 r. i figurami MB i Świętego Jana. Ołtarz główny z ok. 1818 r. z obrazem MB z Dzieciątkiem z przeł. XVI i XVII w. i figurami aniołów z ok. 1640 r. Kamienna kropielnica w kruchcie. Dzwonnica metalowa, otwarta z dwoma dzwonami, przykryta gontowym daszkiem dwuspadowym.

Także warto zobaczyć. Dwór ob. szkoła z przeł. XIX i XX w.

Literatura. [1][2][6][13]

Strona główna