WERSTOK
województwo podlaskie, powiat hajnowski(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)

Położenie. Wieś w gm. Dubicze Cerkiewne, ok. 10 km na pd. od Hajnówki.

Historia. Cerkiew greckokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1768 r. Zbudowana z fundacji Józefa Wilczewskiego, rotmistrza chorągwi Wielkiego Księstwa Litewskiego. Obecnie prawosławna. Remontowana w 1869 r. W 1909 r. dobudowano kruchtę z dzwonnicą i zakrystię. W latach 1966 – 68 remontowana, wykonano ogrodzenie i zakupiono dzwony. W latach 1980 – 82 odrestaurowano ikony. Remontowana w latach 2013 – 15 z wymianą ogrodzenia.

Budowa i wyposażenie. Drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej. Orientowana. Trójdzielna. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie z dwoma zakrystiami po bokach. Kruchta od frontu nawy z nadbudowaną wieżą kwadratową, w górnej części ośmioboczną. Zwieńczoną hełmem ostrosłupowym. Dachy nad nawą namiotowy i prezbiterium kalenicowy, kryte blachą. Zwieńczone wieżyczkami z kopułkami. Wnętrze wyłożone deskami z płaskim stropem. Zabytkowe ikony od XVIII w. Ogrodzenie w postaci stalowego płotu z murowanymi słupkami.

Także warto zobaczyć.

Literatura.

Strona główna