WIERZBICA DOLNA
województwo opolskie, powiat kluczborski(fot. Zenon Morawski - 2004)


(fot. Zenon Morawski - 2004)


(fot. Zbigniew Bereszyński - 2003)


(fot. Brygida Kicińska - 2009)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)

Położenie. Wieś w gm. Wołczyn, 16 km na pn. – zach. od Kluczborka.

Historia. Kościół poewangelicki p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1688 r. Zbudowany z fundacji Melchiora von Studnitz. Wieża kościoła starsza i pochodzić z XVI w. Zrekonstruowany w 1933 r. z zachowaniem starej wieży. Stare belki konstrukcyjne wymieniono na nowe. Remontowany w 1975 r. – wymiana pokrycia dachowego.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany konstrukcji zrębowej. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią z lożą na piętrze z zewnętrznymi obudowanymi schodami. Z boku nawy kruchta. Wieża konstrukcji słupowej, o ścianach zwężających się ku górze. Kryta ośmiobocznym, gontowym dachem namiotowym i zwieńczona barokowym, cebulastym hełmem blaszanym z latarnią. Dach dwukalenicowy, pokryty gontem. Wewnątrz empory połączone z chórem, wspartym na czterech ozdobnych słupach z organami z p. XVIII w. Strop płaski w prezbiterium. W nawie zachowane fragmenty polichromii z XVII w., ze sceną Sądu Ostatecznego, pierwotnie znajdująca się na stropie prezbiterium. Ołtarz główny późnobarokowy z 1 poł. XVIII w. Barokowa ambona z poł. XVIII w. z polichromią postaciową. Rzeźby z XV i XVI w. Na stropie umieszczono trzy kopie rycerskie. Drewniane epitafia renesansowe (najstarsze z XVII w.). Krucyfiks z XVI w. Liczne rzeźby (najstarsze z XV w.). Nowa metalowa dzwonnica. Ogrodzenie drewniane z daszkiem gontowym.

Także warto zobaczyć.

Literatura. [23][26]

Strona główna