WIERZBIE
województwo opolskie, powiat oleski(fot. Jacek Ramus - 2003)


(fot. Zbigniew Bereszyński - 2006)


(fot. Michał Rychlik - 2009)


(fot. Renata Nowińska - 2009)


(fot. Sylwia Piekarek - 2009)


(fot. Zbigniew Bereszyński - 2006)


(fot. Brygida Kicińska - 2009)


(fot. Brygida Kicińska - 2009)


(reprodukcja - Wieś i Miasteczko - Materiały do architektury polskiej – tom I – 1916)


(fot. Brygida Kicińska - 2009)

Położenie. Wieś w gm. Praszka, 30 km na pn. – wsch. od Olesna.

Historia. Kościół p.w. Świętego Leonarda Opata z XVI w. Przebudowany w XVIII w. Remontowany w 1889 i 1949 r., oraz w latach 1971 – 74 – wymiana gontów. Przebudowany w 1959 r. Odnowiony w latach 1994 – 2000.

Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół jednonawowy, konstrukcji zrębowej. Orientowany, zaliczany do późnogotyckiej odmiany kościoła drewnianego typu wielkopolskiego. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte prostokątnie z dwoma bocznymi zakrystiami (drewnianą i murowaną). Kruchty od frontu i z boku nawy. Wieża konstrukcji słupowej od frontu osadzona na nawie. Zwieńczona dachem namiotowym. Dach dwukalenicowy, kryty gontem z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną blaszanym hełmem. Wewnątrz strop płaski wspólny dla nawy i prezbiterium. Chór muzyczny wsparty na słupach, o parapecie wysuniętym w części środkowej. Belka tęczowa z krucyfiksem. Zachowany portal z XVI w. Ołtarz główny późnobarokowy z XVIII w. z neogotyckim tryptykiem. Dwa ołtarze boczne. Ambona z XVIII w. z malowanymi wizerunkami Ewangelistów. Konfesjonał i ławy z XVIII w. Stacje Drogi Ludowej w stylu ludowym z XIX w.

Także warto zobaczyć.

Literatura.

Strona główna