WŁÓKI
województwo kujawsko - pomorskie, powiat bydgoski(fot. Ilona Szukała - 2007)


(fot. Ilona Szukała - 2007)


(fot. Ilona Szukała - 2007)


(fot. Brygida Kicińska - 2018)


(fot. Brygida Kicińska - 2018)


(fot. Sylwia Piekarek - 2019)

Położenie. Wieś w gm. Dobrcz, 20 km na pn. – wsch. od Bydgoszczy.

Historia. Kościół p.w. Świętej Marii Magdaleny z 1699 r. Zbudowany z fundacji opata cystersów z Koronowa – Ignacego Gnińskiego. Zabytek klasy „0”. W kościele odbywają się koncerty. Restaurowany w 2018 r.

Budowa i wyposażenie. Kościół drewniany konstrukcji zrębowej. Orientowany, zbudowany w stylu barokowym. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Kruchta z boku nawy. Wieża konstrukcji słupowo – ramowej od frontu, w górnej części węższa z kruchtą w przyziemiu. Zwieńczona gontowym dachem namiotowym. Dach dwukalenicowy, kryty gontem. Wewnątrz strop płaski wspólny dla nawy i prezbiterium. Chór muzyczny, wsparty na dwóch drewnianych słupach o prostej linii parapetu. Barokowy prospekt organowy 6 głosowy z ok. 1733 r., fundacji konsula Abrahama Kanińskiego. Podłoga drewniana. Skromna polichromia. Wizerunki na ścianie Świętych: Bernarda i Małgorzaty ze smokiem. Ołtarz główny z XIX w. Dwa ołtarze boczne barokowe, jeden z lat 1650 – 80, a drugi z ok. 1700 r. Ambona barokowa z ok. poł. XVIII w. Ogrodzenie z słupków murowanych i segmentów metalowych.

Także warto zobaczyć. Kościół murowany.

Literatura.

Strona główna