WODYNIE
województwo mazowieckie, powiat siedlecki(fot. Marcin Szukała - 2007)


(fot. Marcin Szukała - 2007)


(fot. Marcin Szukała - 2007)


(fot. Brygida Kicińska - 2015)


(fot. Marcin Szukała - 2007)


(fot. Marcin Szukała - 2007)

Położenie. Wieś siedziba gminy, ok. 25 km na pd. – zach. od Siedlec.

Historia. Kościół p.w. Świętych Piotra i Pawła z 1776 r. Zbudowany z fundacji Anieli Załuskiej. Otynkowanie wnętrza w latach 20 XX w. Gruntownie remontowany w latach 70 – 80 XX w., etapami wymieniając poszczególne fragmenty i remontując świątynię.

Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół jednonawowy, konstrukcji zrębowej. Nieorientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte prostokątnie z dwoma bocznymi, piętrowymi zakrystiami. Kruchta od frontu nawy o równej szerokości jak nawa. W elewacji frontowej nad wejściem, wnęka z krzyżem z XVI w. Dach jednokalenicowy, kryty gontem tworzący nad prezbiterium szeroki okap. Ośmioboczna wieżyczka sygnaturki, zwieńczona blaszanym hełmem z latarnią. Wnętrze obite boazerią. Stropy płaskie z fasetą. Chór muzyczny nadbudowany nad kruchtą z organami z 1972 r., autorstwa Mariana Nawrota. Ołtarz główny i dwa boczne barokowe z 2 poł. XVIII w. Ambona i dwa konfesjonały z XVIII w. Krzyż późnogotycki z XVIII w. Dzwonnica – brama murowana z k. XVIII w. w ogrodzeniu z kamienia polnego.

Także warto zobaczyć. W byłym zespole dworskim kaplicę z 1854 r. Kopiec z 1925 r. ku czci poległych za ojczyznę.

Literatura. [4][33]

Strona główna