WOSKOWICE MAŁE
województwo opolskie, powiat namysłowski(fot. Zbigniew Bereszyński - 2003)


(fot. Brygida Kicińska - 2004)


(fot. Zbigniew Bereszyński - 2003)


(fot. Jacek Ramus - 2003)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2010)

Położenie. Wieś w gm. Namysłów, 7 km na wsch. od miasta.

Historia. Kościół p.w. Świętego Wawrzyńca z 1711 r. Restaurowany w latach 1888 – 89 i 1914 r. – odkrycie i konserwacja starej polichromii przez J. Langer. Remontowany w 1969 r.

Budowa i wyposażenie. Drewniany kościół jednonawowy, konstrukcji zrębowej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią z lożą na piętrze z zewnętrznymi schodami. Kruchta szachulcowa z boku nawy. Wieża konstrukcji słupowej od frontu, o ścianach zwężających się ku górze z kruchtą w przyziemiu. Zwieńczona czworobocznym, gontowym dachem ostrosłupowym. Dzwon z 1593 r., odlany przez Stefana Goetza. Dach jednokalenicowy, kryty gontem tworzący wydatny okap nad prezbiterium. Wewnątrz stropy płaskie. Chór muzyczny wsparty na czterech słupach z prospektem organowym i parapetem o prostej linii. W prezbiterium polichromia z p. XVIII w. w postaci wici akantowej, kotar i festonów. Polichromia neobarokowa z k. XIX w. w nawie wykonana przez Beihaf w postaci pasów ornamentalno – florystycznych. Barokowy ołtarz główny z p. XVIII w. Ambona manierystyczna z p. XVII w. polichromowana w 1914 r. Chrzcielnica późnobarokowa z 1 poł. XVIII w. Stracje Droki Krzyżowej w stylu ludowym z p. XIX w.

Także warto zobaczyć. Pałac neogotycki z lat 1872 – 74 rodziny von Loesch.

Literatura. [8], [23]

Strona główna