ŻÓŁKIEWKA
województwo lubelskie, powiat krasnostawski(fot. Krzysztof Kokoszka - 2003)


(fot. Brygida Kicińska - 2018)


(fot. Sylwia Piekarek - 2017)


(fot. Brygida Kicińska - 2018)


(fot. Brygida Kicińska - 2018)


(reprodukcja - O Łemkowszczyźnie – pod redakcją Walerego Goetla – Kraków 1935)


(fot. Brygida Kicińska - 2018)


(fot. Brygida Kicińska - 2018)


(fot. Brygida Kicińska - 2018)


(fot. Brygida Kicińska - 2018)


(fot. Brygida Kicińska - 2018)


(fot. Brygida Kicińska - 2018)


(fot. Brygida Kicińska - 2018)

Położenie. Wieś siedziba gminy, ok. 28 km na zach. od Krasnegostawu.

Historia. Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętego Michała Archanioła z 1864 r. Zbudowana w Regietów Niżny koło Gorlic. W 1955 r. przeniesiona na obecne miejsce z dużymi zmianami w konstrukcji. Pracami kierował Albin Bil, cerkiew przewieziono koleją do Krasnegostawu i następnie furmankami. Obecnie kościół polsko – katolicki p.w. Świętego Jakuba Apostoła. Remontowany w 2012 r.

Budowa i wyposażenie. Drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej. Zbudowana w stylu łemkowskim okresu schyłkowego, obecnie mocno przekształcona. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie. Kruchta od frontu nawy z małą wieżyczką kwadratową w frontowej części. Dach dwukalenicowy, kryty blachą z sześcioboczną wieżyczką. Zwieńczoną baniastym hełmem blaszanym z pozorną latarnią. Wewnątrz stropy płaskie przechodzące w skośne po bokach w nawie. Ściany do połowy wysokości wyłożone boazerią. Chór muzyczny nadwieszony w kruchcie, o prostej linii parapetu. Podłoga murowana z płytek. Zachowane fragmenty ikonostasu w ołtarzu głównym. Dwa ołtarze boczne i dwa małe ołtarzyki z k. XVIII w. Kamienna kropielnica z XIX w. Dzwonnica murowana z trzema dzwonami.

Także warto zobaczyć. Kościół z 1770 r. Zespół dworski.

Literatura.

Strona główna