ZUBACZE
województwo podlaskie, powiat hajnowski(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2016)


(fot. Brygida Kicińska - 2016)


(fot. Brygida Kicińska - 2016)

Położenie. Wieś w gm. Czeremcha, ok. 30 km na pd. – zach. od Hajnówki.

Historia. Cerkiew p.w. Opieki Matki Boskiej z 1895 r.

Budowa i wyposażenie. Drewniana cerkiew, konstrukcji zrębowej. Zbudowana na planie krzyża, ramiona boczne zamknięte prostokątnie z trójkątnymi szczytami. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie z dwoma bocznymi aneksami. Część centralna zbudowana na planie kwadratu, kryta dachem namiotowym z ośmioboczną wieżą. Zwieńczoną cebulastym hełmem blaszanym. Kruchta od frontu nawy z wieżyczką z ostrosłupowym hełmem i wejściem osłoniętym podcieniem wspartym na dwóch słupach. Dzwonnica drewniana o drugiej kondygnacji węższej z 1895 r. Zbudowana na planie kwadratu, kryta blaszanym dachem namiotowym. Ogrodzenie murowane z kamienia polnego z arkadową bramą.

Także warto zobaczyć. Cerkiew murowaną z 1980 r.

Literatura.

Strona główna