ŻUROBICE
województwo podlaskie, powiat siemiatycki(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Sylwia Piekarek - 2010)


(fot. Brygida Kicińska - 2016)

Położenie. Wieś w gm. Dziadkowice, ok. 12 km na pn. – wsch. od Siemiatycz.

Historia. Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętego Michała Archanioła z 1800 r. Przeniesiona na obecne miejsce ok. 1805 r. Rozbudowana w 1953 r. o wieżę. Obecnie świątynia prawosławna.

Budowa i wyposażenie. Drewniana cerkiew, konstrukcji zrębowej. Orientowana. Prezbiterium nie wyodrębnione z nawy, zamknięte trójbocznie. Kruchta od frontu nawy z nadbudowaną wieżą. Zwieńczona ośmiobocznym hełmem ostrosłupowym, krytym blachą z kopułką. Dach jednokalenicowy, kryty gontem z ośmioboczną wieżyczką w części środkowej. Zwieńczoną blaszanym hełmem baniastym. Wewnątrz strop płaski.

Także warto zobaczyć.

Literatura. [16b]

Strona główna